CTL Test Technician

Teicneoir Tástála (Leagan Gaeilge Thíos)

Be part of an innovative and progressive company in the West!

Composites Testing Laboratory (CTL) is an accredited testing laboratory for advanced composite materials and is the oldest independent test laboratories within the EU specializing in composite materials testing. CTL offer customers a fast, flexible and cost competitive service, which includes mechanical, environmental and physical testing. We provide world class static, fatigue and impact testing.  CTL provide testing services to customers operating in aerospace, renewable energy, automotive, medical device and space sectors.  ISO17025 and NADCAP approved testing laboratory.

CTL Tastail Teo. currently has a vacancy for a Test Technician. The successful candidate will be responsible for preparing specimens, performing tests, and generating test results. Previous experience in mechanical testing or laboratory work would be advantageous however not essential. Experience with Microsoft Office (word, excel, powerpoint) is needed.

Please submit your own C.V. format, as indeed CV formats are not accepted.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received, we will notify all short-listed candidates who attend interviews only.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on  https://compositestestinglab.com where you will also find out more information about our business.

The role will involve:

 • Development of test methods and operating procedures
 • Performing tests
 • Preparing test specimens
 • Evaluation & Analysis of test results
 • Generating test reports
 • Participation in Accreditation and Customer Audits

 

Requirements:

 • Full Driver’s License
 • A technical mindset and hands on approach is required.
 • Excellent attention to detail is required.
 • Leaving certificate or equivalent.
 • Positive can-do attitude

The prospective candidate must be able to demonstrate a professional approach, be self-motivated, a good team-worker and communicator, and will be enthusiastic and willing to update their skill-set in the company’s core business areas.  

Apply with CV

Please submit your own C.V. format.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received due to volumes. However, we will respond to candidates who attend for interview and provide feedback if requested.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.compositestestinglab.com, where you will also find out more information about our business.  Please submit your CV to hr@eirecomposites.com.

Benefits:

 • Competitive Salary.
 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra,
 • Permanent role.
 • Pension plan.
 • Early finish on a Friday.
 • Death in service/life assurance.
 • Twenty days annual leave.
 • Wellness and team events/initiatives.
 • Training & development.
 • Work wear provided.
 • On-site parking & canteen.
 

GAEILGE:

Bí páirteach i gcuideachta nuálach agus forásach san Iarthar!

Is saotharlann creidiúnaithe tástála é CTL d’ábhair chomhchodacha d’ardchaighdeán, agus tá sé mar an tsaotharlann tástála is sine san AE ag díriú ar thástáil ábhair chomhchodacha. Cuireann CTL seirbhís atá scioptha, solúbtha, agus iomaíoch ó thaobh praghas ar fail, le tástálacha meicneach, timpeallachta agus fisiciúil san áireamh. Déanann muid tástálacha stataice, strustuirse agus teagmhála den chéad scoth. Cuireann CTL seirbhís tástála ar fail do chustaiméirí in aeraspáis, fuinneamh inathnuaite, uathghluaisneach, feistí leighis agus spás. Is saotharlann le creidiúnaithe ISO17025 agus NADCAP muid.

Tá folúntas faoi láthair ag CTL Tastail Teo. do Theicneoir Tástála. Beidh an t-iarrthóir a roghnófar freagrach as eiseamail a ullmhú, tástálacha a dhéanamh, agus torthaí tástála a ghiniúint. Cé nach bhfuil sé bunriachtanach, bheadh sé ina bhuntáiste dá mbeadh taithí roimh ré ag an iarrthóir i dtástáil mheicniúil nó in obair shaotharlainne. Ní mór taithí a bheith ag an iarrthóir ar Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).

Áirithe sa ról beidh:

 • Modhanna tástála agus nósanna imeachta oibríochta a fhorbairt
 • Tástálacha a dhéanamh
 • Eiseamail thástála a ullmhú
 • Meastóireacht & Anailís ar thorthaí tástála
 • Tuarascálacha tástála a ghiniúint
 • Páirt a ghlacadh i gCreidiúnú agus in Iniúchtaí Custaiméirí

Riachtanais:

 • Ceadúnas Iomlán Tiomána
 • Teastóidh meon aigne teicniúil agus cur chuige teagmhálach.
 • Caithfear a bheith cruinn beacht le gach mionsonra.
 • Teastas Ardteiste nó a chomhionann.
 • Dearcadh an-dearfach

Caithfidh an t-iarrthóir ionchasach a bheith in ann cur chuige gairmiúil a léiriú, a bheith féinspreagtha, go maith mar bhall foirne agus mar chumarsáidí, a bheith fonnmhar agus sásta a riar scileanna a nuashonrú i réimsí lárnacha gnó na cuideachta.

Seol Isteach CV

Seol isteach d’fhormáid CV féin, le do thoil, mar ní ghlactar le formáidí Indeed. Ar an drochuair, ní féidir linn freagra a thabhairt ar gach CV a fhaigheann muid mar gheall ar an líon acu a bhíonn i gceist. Ach é sin ráite, tabharfaidh muid freagra d’iarrthóirí a thagann chuig agallamh agus cuirfear aiseolas ar fáil má iarrtar é.  Tá ár sainchuntais poist go léir ar fáil go hiomlán i mBéarla agus i nGaeilge araon ar https://compositestestinglab.com/, agus ansin freisin gheobhaidh tú breis eolais faoinár ngnó.   Seol do CV go dtí hr@eirecomposites.com..

Buntáistí:

 • Tuarastal iomaíoch
 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach
 • Ról buan
 • Plean pinsin
 • Críochnú luath Dé hAoine
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.
 • 20 lá saoire bhliantiúil
 • Imeachtaí/tionscnaimh Folláine agus Foirne
 • Forbairt agus oiliúint
 • Cuirfear éadaí oibre ar fáil
 • Páirceáil & Ceaintín ar an láthair

Get in touch today and find out what we can do for you!