Project Engineer

Be part of an innovative and progressive company in the West!

Composites Testing Laboratory (CTL) is a leader in the field of accredited mechanical testing of composite materials. CTL provides testing for blue chip international clients in the aerospace, renewable energy, industrial and medical device industries. CTL is a subsidiary of ÉireComposites, an innovative design and manufacturing company, involved in lightweight, high-performance fiber-reinforced composite materials.

Specialties: Static testing, fatigue testing, environmental testing, physical thermal and microsection testing, specimen preparation and panel manufacturing.

CTL is looking to recruit a Project Engineer to join its business. This role will be based in in Inverin, Co. Galway.

The successful candidate will take responsibility for:

 • Point of contact for selected customers.
 • Project management of selected test programs.
 • Testing as per criteria and following standards for clients primarily in aerospace and renewable energy sector.
 • Drafting specimen drawings.
 • Design of test equipment.
 • Development of test methods and operating procedures.
 • Preparing test schedules.
 • Evaluation & Analysis of test results.
 • Generating test/technical reports.
 • Participation in Accreditation and Customer Audits.
 • Working with quality and sales teams.
 • Monitoring lab performance (external and internal proficiency testing).

 

Minimum Requirements:

 • Level 8 Degree in Engineering (Mechanical or similar).
 • PC proficiency in AutoCAD (or Similar), Word, Excel, PowerPoint, and Outlook.

 

Previous experience in mechanical testing would be advantageous however not essential.

The prospective candidate must be able to demonstrate a professional approach, be self-motivated, be a good team-worker and communicator, and will be enthusiastic and willing to update their skill set in the company’s core business areas.

Apply with CV

Please submit your own C.V. format.  Unfortunately, we cannot respond to all CVs received due to volumes. However, we will respond to candidates who attend for interview and provide feedback if requested.  All our job descriptions are available in full in both English and Irish on www.compositestestinglab.com, where you will also find out more information about our business.  Please submit your CV to hr@eirecomposites.com.

Benefits:

 • Competitive Salary commensurate with experience.
 • Easily accessible – 25 mins from Knocknacarra,
 • Permanent role.
 • Pension plan with three percent contribution by company.
 • Early finish on a Friday.
 • Death in service/life assurance.
 • Twenty days annual leave.
 • Work wear and Personal Protective equipment provided.
 • Wellness and team events/initiatives.
 • Training & development.
 • On-site parking & canteen.

Innealtóir Tionscadal

Bí mar pháirt de comhlacht nuálach agus forásach san Iarthar!

Is ceannasaí sa réimse tástála mheicniúil creidiúnaithe d’ábhair chomhchodacha. Cuireann CTL tástáil ar fail do bhonn ardchaighdeáin custaiméirí idirnáisiúnta sna hearnálacha aeraspáis, fuinnimh in-athnuaite, tionsclaíoch agus feistí leighis.  Is fochuideachta d’ÉireComposites í CTL, comhlacht nuálach deartha, déantúsaíochta atá ag plé le hábhair chomhchodacha éadroma, ardfheidhmíochta, snáithín-threisithe.

 

Speisialtachtaí: Tástáil stataice, tástáil strustuirse, tástáil timpeallachta, tástálacha fhisiceach teirmeach agus micrea-thrasghearrtha, ullmhú eiseamail agus déantúsaíocht painéil.

 

Tá CTL ag iarraidh Innealtóir Tionscadal a earcú. Beidh an ról bunaithe in Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

 

Freagrachtaí:

 • Teagmháil le custaiméirí
 • Bainistiocht tionscadail ar chláir tástála faoi leith
 • Tástáil de réir critéir agus caighdeáin a leanacht do chliaint aeraspáis agus fuinnemah in-athnuaite go príomhúil
 • Dréachtanna a dhéanamh de líonaíochtaí eiseamail
 • Fearais tástála a dhearadh
 • Modhanna tástála agus oibriúcháin a fhorbairt
 • Sceideal tástála a ullmhú
 • Measúnú agus anailís ar torthaí tástála
 • Tuairiscí ginearálta tástála/teicniúla a ghiniúint
 • Páirt a ghlacadh in iniúchtaí custaiméara agus creidiúnaithe
 • Oibriú le foirne cáilíochta agus díolacháin
 • Monatóireacht ar fheidhmiú saotharlanna

 

Riachtanais Íosta:

 • Céim leibhéal 8 san innealtóireacht (meicniúil nó cosúil)
 • Oilteacht in AutoCAD (nó cosúil), Word, Excel, PowerPoint agus Outlook ar PC.

 

Bheadh taithí i dtástáil mheicniúil mar bhuntáiste ach níl sé riachtanach.

Caithfidh an iarrthóir bheith in ann cur chuige proifisiúnta a léiriú, bheith féin-spreagtha, go maith mar bhall foirne agus ag cumarsáid, agus bheith díograiseach agus sásta scileanna a fhorbairt i réimsí lárnacha gnó.

 

Seol isteach CV

Seol isteach d’fhormáid CV féin, le do thoil, mar ní ghlactar le formáidí Indeed. Ar an drochuair, ní féidir linn freagra a thabhairt ar gach CV a fhaigheann muid mar gheall ar an líon acu a bhíonn i gceist. Ach é sin ráite, tabharfaidh muid freagra d’iarrthóirí a thagann chuig agallamh agus cuirfear aiseolas ar fáil má iarrtar é.  Tá ár sainchuntais poist go léir ar fáil go hiomlán i mBéarla agus i nGaeilge araon ar https://compositestestinglab.com/, áit a gheobhaidh tú breis eolais faoinár ngnó freisin.   Seol do CV go dtí hr@eirecomposites.com.

 

Buntáistí:

 • Tuarastal iomaíoch ar cóimhéid leis an taithí.
 • Rochtain éasca – 25 nóim ó Chnoc na Cathrach.
 • Ról buan.
 • Plean pinsine le ranníocaíocht 3% ón gcomhlacht.
 • Críochnú luath Dé hAoine.
 • Árachas ‘bás le linn seirbhíse’/saoil.
 • 20 lá saoire bhliantiúil.
 • Cuirfear éadaí oibre agus PPE ar fáil.
 • Imeachtaí/tionscnaimh folláine agus foirne.
 • Forbairt agus oiliúint.
 • Páirceáil & Ceaintín ar an láthair.

Get in touch today and find out what we can do for you!